پست های ارسال شده در آبان سال 1393

نگاهی به معروف‌ترین اشعار عاشورایی/ مقبل اصفهانی

بلنـــــــد مرتبـــــه شاهــــی زصــــدر زین افــتاد اگــر غلـــــط نکـنــــم، عـــــرش بر زمـــین افتاد مقبل اصفهانی از شعرای معروف هم‌عصر محتشم کاشانی است. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید