پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

دفتر سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)در شهرستان خوروبیابانک

دفتر سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)در شهرستان خوروبیابانک   تلفن های تماس خبرگزاری (محسن فیروزی) 3234691-0913 4290300-0324 سال 88 سالی است که نام شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید