پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

تصاویری از طبیعت ایراج در مردادماه سال جاری

 http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00482.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00469.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00466.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00468.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00453.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00465.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00488.JPG http://www.villagephotos.com/utils/image.aspx?u=2009-2\1335038\DSC00453.JPG
/ 0 نظر / 12 بازدید

با اتحاد و همدلی در جلسه روز جمعه حضور به هم رسانیم ساعت 17حسینه چهارده معصوم (ع

اطلاع رسانی   برگرفته از وبلاگ شهید دانا  به مدیریت حاج رسول دانا بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموبحبل الله جمیعا ولاتفرقو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید